Τάξεις,Τμήματα & Μαθητές

Τάξεις,Τμήματα & Μαθητές

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 – 2017

Τάξη Τμήμα Αριθμός Ενεργών Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Α Α1 8 10 18 Α Α2 8 9 17 Β Β1 11 9 20 Β Β2 12 8 20 Γ Γ1 14 7 21 Γ Γ2 13 8 21 Δ Δ1 8 10 18 Δ Δ2 9 8 17 Ε Ε1 8[…]