Έρευνα για το ακαδημαϊκό άγχος των μαθητών και τους στρεσογόνους παράγοντες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Έρευνα για το ακαδημαϊκό άγχος των μαθητών και τους στρεσογόνους παράγοντες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

stressed

Ένα σημαντικό ορόσημο του Σχεδίου “Stress-free E. U. Schools” είναι η έρευνα σχετικά με τo ακαδημαϊκό άγχος και την αναζήτηση στρεσογόνων παραγόντων των μαθητών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι στόχοι της δράσης ήταν οι ακόλουθοι:

Α. Να επικυρωθεί η ανάγκη για παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον

Β. Να διευκρινιστούν βασικοί παράγοντες που παράγουν υπερφόρτωση άγχους στους μαθητές

Γ. Να παρασχεθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα να οικοδομήσουν κοινή αντίληψη του προβλήματος

Δ. Να διαμορφωθεί πρωτογενές υλικό που θα αξιοποιηθεί κατά τη Δράση C1 – 1st Short -term Joint Training Event.

Για την υλοποίηση του δράσης, δύο ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν από το “Βαρνάλειο” και κυκλοφόρησαν μεταξύ των εταίρων, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα του Kick – off Meeting, ενώ ένα άλλο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε από τον Ιταλό εταίρο εξετάζει το άγχος των εκπαιδευτικών.

Τα δύο ερωτηματολόγια δόθηκαν στους μαθητές της Δ” Τάξης του κάθε σχολείου, όπως είχε αποφασιστεί κατά την εναρκτήρια συνάντηση και η επεξεργασία των δεδομένων ακολούθησε τη μεθοδολογία της περιγραφικής στατιστικής.

Τα ευρήματα έδειξαν μεγάλες ομοιότητες όσον αφορά τα σχολεία από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Τουρκία. Οι διαφορές όσον αφορά την κατάσταση στο Αγγλικό Σχολείο οφείλονται στον τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που ασχολείται με μαθητές που έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η καθημερινή ακαδημαϊκή ζωή ως παράγοντας άγχους δεν σκοράρει εξίσου στα πορίσματα των αποτελεσμάτων του κάθε σχολείου. Εμφανίζεται με υψηλότερο βαθμό στην Ελλάδα και την Τουρκία και με χαμηλότερο στην Ιταλία και τη Λιθουανία. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές διαφορές και τις διαφορές των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα σχετίζεται με την κοινωνική ζωή των μαθητών, που σε όλα τα σχολεία εμφανίζεται να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας άγχους. Η αξιολόγηση από μέρους των μαθητών ήταν σημαντικά υψηλή σε θέματα όπως η προσωπική ασφάλεια, περιστατικά εκφοβισμού, δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση κ.λπ.

Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εργαιών του C1 – 1st Short -term Joint Training Event, που θα διεξαχθεί στην ALBA ADRIATTICA στις αρχές Μαρτίου του 2015.

 

 

1 comment

  1. Κύριος WordPress - 11 Οκτωβρίου 2015 19:37

    Εδώ Βλέπετε ένα σχόλιο.
    Για να διαγράψετε ένα σχόλιο, συνδεθείτε και επιλέξτε προβολή σχολίων. Εκεί θα βρείτε την επιλογή για επεξεργασία ή διαγραφή σχολίων.

    Απάντηση

Have your say