ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2017 – 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2017 – 2018

404777

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3, του άρθρου 7, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998 Α’ ), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4, της παρ. 2, του άρθρου 11, του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014 τ. Α΄) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53, του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/2014 τ. Α΄), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Αίτηση – Δήλωση εγγραφής (δίδεται από το Σχολείο)

β. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (θα αναζητηθεί υπηρεσιακά)

γ. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (το έντυπο θα δίνεται από το σχολείο για να συμπληρωθεί από τον παιδίατρο)

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο σχολείο από 2 έως 19 Μαΐου 2017                                       

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από

1-1-2011 έως 31-12-2011.

 Ο Διευθυντής του σχολείου

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α.Δ.Υ.Μ kai_ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΗ

Have your say