Δράση για την καταπολέμηση του άγχους μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Δράση για την καταπολέμηση του άγχους μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

backtoschool001

Ένας σημαντικός παράγοντας άγχους για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου, και ιδιαίτερα εκείνων της Στ’ Τάξης, είναι η μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η ένταξή τους στο Γυμνάσιο.

Ως Μετάβαση νοείται η χρονική εκείνη περίοδος αλλαγής εκπαιδευτικής βαθμίδας, που θέτει συγκεκριμένες προκλήσεις ή/και απειλές για την «ευεξία» των παιδιών σε διάφορους τομείς της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ζωής.

Τα παιδιά έχουν πληροφόρηση για το νέο ακαδημαϊκό τους βήμα κυρίως από μεγαλύτερους έφηβους συγγενείς και φίλους. Εντούτοις, η πληροφόρηση αυτή συχνά στερείται εγκυρότητας, επικεντρώνεται σε θέματα ελάσσονος σημασίας και υπάρχει έλλειμμα ουσιαστικής πληροφόρησης.

Για την καταπολέμηση του άγχους μετάβασης οι εκπαιδευτικοί της Στ’ Τάξης κκ. Ηρακλής Τσέλιος και Ιωάννης Ζαρκάδας οργάνωσαν ένα πρόγραμμα δράσης από τα μέσα Μαΐου ως τις αρχές Ιουνίου 2015, που περιέλαβε τα ακόλουθα:

Α. Συστηματική ενημέρωση των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης σχετικά με τη λειτουργία του γυμνασίου

Β. Προσομοίωση ενός μαθήματος επικεντρώνοντας στο πλαίσιο υλοποίησης και λιγότερο στο γνωστικό αντικείμενο

Γ. Επισκέψεις των μαθητών του δημοτικού στο Γυμνάσιο της Νέας Αγχιάλου, ξενάγηση στους χώρους του κτηρίου, ενημέρωση των παιδιών από τον Γυμνασιάρχη για τα μαθήματα του γυμνασίου, τις απουσίες, τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα τους.

Δ. Γνωριμία με καθηγητές του Γυμνασίου.

Have your say